Privacy

De website van De Muntzoeker is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.

Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met De Muntzoeker in contact treedt geeft u bepaalde persoon / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van De Muntzoeker worden links naar andere websites vermeld. De Muntzoeker draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. De Muntzoeker verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij De Muntzoeker daar wettelijk toe is verplicht.